Tiszta vizet a pohárba: A leggyakoribb product design munkakörök magyarázata

Mit takarnak a UX designer, UI designer, product designer és UX kutató munkakörök?

A digital product designban nem sztenderdizálódtak különösebben a munkakörök, ami részben érthető, hiszen a cégek adottságaik, digitális érettségük, kompetencia igényeik és egyéb tényezők által vezérelve alakítják ki ezeket.

A jelenség viszont azt eredményezi, hogy a kívülállók, a szakma iránt érdeklődők, vagy az olyan cégek, akik a digitális érettség alacsony fokán állnak nem értik a product designer, UX designer, UI designer szakmákat.

A cikkben a zavart szeretném enyhíteni, azzal együtt, hogy a fent említetteknek megfelelően a munkakör leírások csak kiindulási alapot jelenthetnek, illetve arra is tekintettel, hogy az egyes területek folyamatos változásban állnak.

A meghatározásokhoz jellemzően az Interaction Design Foundation javaslatait követtem, de tekintettel voltam a magyar valóságra is, ami kicsit mindig más, mint ami a külföldi forrásokban áll a product/UX designeri szakmára.

Jómagam két munkakörben dolgoztam/dolgozom, UX és product designerként, így ezekről tudok aktuálisabb információkkal szolgálni.

A cikkben a Magyarországon fellelhető 4 leggyakoribb digital product design munkakörre fókuszálok, amelyek:

 • UX designer
 • Product Designer
 • UI designer
 • UX kutató

Az egyes munkakörök a design folyamat különböző fázisait segítik

Ami segít tisztázni a homályt, annak felismerése, hogy azért léteznek ezek a szakmák egyáltalán, hogy ki tudják szolgálni a tipikus design folyamat egyes fázisait.

A design folyamat számos feladatot kíván meg, míg eljutunk a termékékig, ezért ritka a one man show. Például minden esetben a felhasználók alapos megismerésével kezdünk, mielőtt egyáltalán design terveket készítenénk, majd pedig tesztelnénk azokat.

A product design folyamat, bár az egyes cégeknél kisebb nagyobb mértékben eltérhet, de nagyjából a design thinkingre épül:

Ahogyan látszik az ábrán is, a folyamat 5 nagy elemből áll:

 • Empathize: megismerjük a felhasználót;
 • Define: azonosítjuk a felhasználó problémáit és szükségleteit;
 • Ideate: design ötleteket gyártunk a felhasználók problémáira;
 • Prototype: mérsékelten, vagy nagy kidolgozottsággal prototípust gyártunk; 
 • Test: teszteljük a design megoldást a felhasználókkal, és ez alapján tovább fejlesztjük, javítjuk.

Az egyes designerek és egyéb szakemberek az 5 lépés valamelyikében, vagy a teljes folyamatot átfogva dolgoznak.

Mi az a UX designer?

A UX desginerek generalista szakemberek, akik a design folyamat valamennyi szintjét átfogják, mind az 5 lépésben közreműködnek. Megértik a felhasználók szükségleteit, ötleteket hoznak azokra, prototípust készítenek és tesztelik azokat a rendszert használó emberekkel.

Nagy – egyelőre jellemzően tech – cégekben a UX designerek kollaborációban dolgoznak UI designerekkel, kutatókkal. Kisebb cégeknél, vagy még digitálisan éretlenebb nagyvállalatoknál jellemző, hogy a UX-es ától cettig mindent csinál, ami a design folyamathoz tartozik.

A UX designert szokták néha – inkább külföldön – interaction designernek, esetleg experience designernek hívni.

Milyen feladatai vannak egy UX designernek?

Miután UX-esként a folyamat minden pontján kell dolgozni, ezért a feladatok is meglehetősen szerteágazóak:

 • Felhasználói kutatások végzése, interjúkkal és más kvalitatív módszerekkel
 • A kutatások elemzése, és ezáltal a felhasználói fájdalompontok azonosítása
 • Megoldásjavaslatok készítése a felhasználói problémákra
 • A megoldásjavaslatok közül a legmegfelelőbb kiválasztása 
 • Prototípustervezés, ami az egyszerű papírvázlatoktól a nagy kidolgozottságú és interaktív modellig terjedhet
 • Design kritika megfogalmazása
 • Használhatósági tesztelés végzése a prototípuson, vagy akár egy éles terméken
 • Olyan design megoldások szállítása, ami mind a felhasználók, mind a vállalat számára előnyös

A UX designeri munka tipikus outputjai

Bár cégenként eltérő mennyiben tipikus UX fókuszú, UI-os, vagy kutatási a munkakör, többek között az alábbiak szoktak lenni a munkánk eredményei:

 • Felhasználói kutatásriportok
 • Perszónák
 • Journey mapek
 • Drótvázak
 • Pixel-perfect prototípusok
 • Használhatósági riportok
 • UX szakértői riportok
 • Design Systemek 

Neked való a UX designeri szakma, ha

 • Kellő empátiával rendelkezel, de legalábbis nyitott vagy rá, hogy a kvalitatív kutatások révén a felhasználók cipőjébe lépj (ez talán az egyetlen olyan pont, aminek a hiánya kizáró ok szerintem, enélkül ugyanis nem lehet valaki UX designer)
 • Nem jelent problémát számodra, hogy a design folyamat minden szakaszáért felelősséget kell vállalni, a felhasználó alapos megértésétől kezdve, a prototípus előállításig
 • Releváns tudással rendelkezel számos területen, mint például pszichológia, információs architektúra vagy UI design
 • Élvezed az adatok elemzését, és az azok alapján történő tervezést
 • Szeretsz intuitív és hasznos megoldásokat létrehozni a felhasználók életében tapasztalható problémák megoldására

Mi az a product designer? 

A digital product designer munkakör viszonylag új, és sok tekintetben fedésben van a UX designerrel. Azonban a különbség, ahogyan a neve is jelzi, hogy a product designer munkájának középpontjában a termék van.

Hozzáteszem szerintem ez az élmény szempontjából is egy reálisabb megközelítés. Designerként ugyanis közvetlen hatással jellemzően a termékre lehetünk, és ezáltal a felhasználói élményre is. A teljes élményt azonban nem lehet tervezni, az ugyanis csak relative kis részben függ a felhasználó által használt rendszer paramétereitől, ezért szerintem a product designer munkakör jobban leírja, hogy mi a valódi szerepünk. Nagyjából ugyanazt csináljuk mint a UX designer, de egy más mindsetben.

Product designerként az üzleti igény és cél ugyanakkora sújt kap, mint a felhasználói igény megértése. A nap végén, és hosszútávon a terméknek sikeresnek kell lennie egy kapitalista kontextusban, és a product designer érti, hogy mit takar pontosan a sikeresség, és hogyan lehet azt elérni.

Ugyancsak fontos mindsetbéli különbség a UX designerrel szemben, hogy például a felhasználó fogalma nem csak a rendszert használó emberre terjed ki, hanem a stakeholderekre is. Nekik ugyanis közvetlen hatásuk van az élményre így az ő megértésük ugyanannyira része a feladatunknak, mint a végfelhasználóké.

A munkakör miután erősen összekapcsolódik a termékkel, ezért a product roadmap tervezésébe is belefolyik, azaz a hosszútávú célokra is tekintettel van.

Összességében a product designer olyan, mint a UX designer, de még szerteágazóbb a feladata, ezért sok esetben senior UX vagy UI designerek karrier fejlődésének egy újabb szintjét jelenti.

Milyen feladatai vannak egy product designernek?

 • Mindaz, amit a UX designernél említettem
 • Workshopok facilitálása, például design sprint
 • Közreműködés a termék roadmap készítésben

A product designeri munka tipikus outputjai

Minden amit a UX designernél említettem, esetleg termék roadmap is.

Neked való a product designeri szakma, ha

 • Már egy ideje designerként dolgozol
 • Érdekel az üzleti célok designba konvertálása
 • Szeretsz részt venni a teljes tervezési folyamatban
 • Alapos design és üzleti ismeretekkel rendelkezel
 • Képes vagy komplex adathalmazokat szintetizálni az olyan design megoldások szállítása érdekében, amely egyaránt kielégítik az üzleti és a felhasználói igényeket is. 

Mi az a UI designer?

Míg a UX-es generalista, addig a UI designer egy specialista szakember. A UI-os munkájának központjában a pixel-perfect prototípus, vagy design terv elkészítése áll. Ennek megfelelően a UI designer jellemzően a design folyamat későbbi szakaszában dolgozik.

Milyen feladatai vannak egy UI designernek?

 • A tipográfia, a színelmélet, Gestalt pszichológia és más tervezési koncepciók figyelembe vételével kellemes felhasználói felületek, interfacek létrehozása
 • A UX célok transzformálása vizuális formába, például oldalakba, vagy app képernyőkbe
 • UI kitek és design systemek létrehozása és karbantartása
 • A branding guidelineok transzformálása UI-ba, esetleg brand design tervezése

A UI designeri munka tipikus outputjai

 • Pixel-pontos prototípusok;
 • Interaktív prototípusok;
 • Visual style guideok
 • Ikon könyvtárak
 • Design specifikációk
 • Design Systemek 

Neked való a UI designeri szakma, ha

 • Mély ismeretekkel rendelkezel a tipográfiáról, a szín és térhasználatról és egyéb design koncepciókról
 • Szeretsz egy digitális termék vizuális, pixel-perfect prototípusán dolgozni
 • Meg tudod találni a balance-t a személyes ízlésed, és a felhasználói igények között

Mi az a UX kutató?

Akárcsak a UI designer, a UX kutató is egy specialista.  A kutatók kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket használnak, hogy valódi felhasználókra épülő információkat nyújtsanak, amelyeket a designerek fel tudnak használni a tervezésben.

A UX kutató egyrészt a design folyamat első szakaszában dolgozik, a felhasználói igények és problémák feltérképezésében.

Másrészt a tesztelési szakaszban is részt vesz, a design tervek validálásában és fejlesztésében. 

Milyen feladatai vannak egy UX kutatónak?

 • Teljes körű felhasználói megértés olyan kvalitatív kutatási módszerekkel, mint például felhasználói interjúk vagy terepkutatások
 • A kutatási adatok elemzése, majd szintetizálása a tervezési javaslatok adásához
 • A felhasználók képviselete, és perspektívájának megjelenítése a stakeholderek felé
 • A design tesztelése és fejlesztése különböző kutatási módszerek, például usability tesztelés által

A UX kutató munka tipikus outputjai

 • User kutatási riportok
 • User perszónák
 • User stories
 • User journey mapek
 • Usability riportok

Neked való a UX kutató szakma, ha:

 • Komolyan foglalkoztat a pszichológia és az emberek mély megértése
 • Szeretsz más emberek cipőjébe lépni, alaposan megérteni a problémáikat és perspektívájukat
 • Szeretsz komplex kvalitatív és kvantitatív adatokat elemezni

Nem kevésbé fontos, rokon szakma még a service designer is. Továbbá a fent említetteken felül van még a UX writer munkakör is, ami itthon sajnos egyelőre még nem létező szakma. Az IDF cikkben megemlítették még a UX Unicornt is, amivel viszont az a helyzet, hogy mint tudjuk, a valóságban nem léteznek unikornisok, és ez igaz a mi szakmánkra is. Az említett munkakörök viszont annál inkább, és ahogyan említettem, kőbevésett leírásnak ne tekintsd, de remélhetőleg alapvető iránymutatásnak hasznos lehet a cikk.

Boros Norbert

Innovation Designer | Experience Research Leader in Finance

Üzleti problémák megoldásában segítek designeri gondolkodásmóddal.